THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-05-2021
13-05-2021 665 | 33 TRƯỢT | TRÚNG SL: 33X2
12-05-2021 651 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT
11-05-2021 471 | 03 TRƯỢT | TRƯỢT
10-05-2021 246 | 57 TRƯỢT | TRÚNG SL: 57X2
09-05-2021 368 | 02 TRƯỢT | TRƯỢT
08-05-2021 493 | 32 TRÚNG 3C: 493 | TRƯỢT
07-05-2021 446 | 27 TRƯỢT | TRÚNG SL: 27X3
06-05-2021 359 | 79 TRÚNG 3C: 359 | TRÚNG SL: 79X2
05-05-2021 865 | 34 TRƯỢT | TRƯỢT
04-05-2021 581 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68
03-05-2021 925 | 82 TRÚNG 3C: 925 | TRƯỢT
02-05-2021 578 | 69 TRÚNG 3C: 578 | TRÚNG SL: 69X2
01-05-2021 366 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
30-04-2021 735 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19
29-04-2021 915 | 53 TRƯỢT | TRÚNG SL: 53X2
28-04-2021 213 | 61 TRÚNG 3C: 213 | TRƯỢT