THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 23-01-2021
22-01-2021 51 TRÚNG BT: 51
21-01-2021 49 TRÚNG BT: 49
20-01-2021 36 TRÚNG BT: 36
19-01-2021 67 TRÚNG BT: 67
18-01-2021 17 TRÚNG BT: 17
17-01-2021 12 TRÚNG BT: 12
16-01-2021 61 TRÚNG BT: 61
15-01-2021 03 TRÚNG BT: 03X2
14-01-2021 32 TRÚNG BT: 32
13-01-2021 46 TRÚNG BT: 46
12-01-2021 55 TRÚNG BT: 55
11-01-2021 07 TRÚNG BT: 07X2
10-01-2021 37 TRƯỢT
09-01-2021 55 TRƯỢT
08-01-2021 37 TRÚNG BT: 37
07-01-2021 71 TRÚNG BT: 71