THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 94 TRÚNG BT: 94X2
25-09-2021 42 TRƯỢT
24-09-2021 18 TRÚNG BT: 18
23-09-2021 50 TRÚNG BT: 50
22-09-2021 86 TRÚNG BT: 86
21-09-2021 61 TRÚNG BT: 61
20-09-2021 20 TRÚNG BT: 20
19-09-2021 90 TRÚNG BT: 90
18-09-2021 75 TRƯỢT
17-09-2021 67 TRÚNG BT: 67
16-09-2021 43 TRÚNG BT: 43X2
15-09-2021 70 TRÚNG BT: 70
14-09-2021 74 TRÚNG BT: 74
13-09-2021 32 TRÚNG BT: 32X2
12-09-2021 65 TRÚNG BT: 65
11-09-2021 09 TRÚNG BT: 09