THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 24-02-2020
23-02-2020 96 TRƯỢT
22-02-2020 89 TRÚNG BT: 89
21-02-2020 62 TRÚNG BT: 62
20-02-2020 73 TRƯỢT
19-02-2020 98 TRÚNG BT: 98
18-02-2020 41 TRÚNG BT: 41
17-02-2020 53 TRÚNG BT: 53
16-02-2020 91 TRƯỢT
15-02-2020 41 TRÚNG BT: 41
14-02-2020 25 TRÚNG BT: 25
13-02-2020 73 TRÚNG BT: 73
12-02-2020 43 TRÚNG BT: 43
11-02-2020 95 TRƯỢT
10-02-2020 98 TRÚNG BT: 98
09-02-2020 23 TRÚNG BT: 23
08-02-2020 56 TRÚNG BT: 56