THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 14-07-2020
13-07-2020 91 TRƯỢT
12-07-2020 33 TRƯỢT
11-07-2020 88 TRÚNG BT: 88
10-07-2020 76 TRÚNG BT: 76
09-07-2020 41 TRÚNG BT: 41
08-07-2020 22 TRƯỢT
07-07-2020 16 TRÚNG BT: 16
06-07-2020 84 TRÚNG BT: 84
05-07-2020 55 TRÚNG BT: 55
04-07-2020 19 TRÚNG BT: 19
03-07-2020 02 TRÚNG BT: 02
02-07-2020 03 TRƯỢT
01-07-2020 87 TRÚNG BT: 87
30-06-2020 64 TRÚNG BT: 64
29-06-2020 71 TRÚNG BT: 71
28-06-2020 42 TRÚNG BT: 42