THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-05-2021
13-05-2021 44 TRÚNG BT: 44
12-05-2021 67 TRÚNG BT: 67
11-05-2021 51 TRÚNG BT: 51
10-05-2021 34 TRÚNG BT: 34
09-05-2021 15 TRÚNG BT: 15
08-05-2021 24 TRƯỢT
07-05-2021 39 TRÚNG BT: 39
06-05-2021 84 TRÚNG BT: 84X2
05-05-2021 30 TRƯỢT
04-05-2021 10 TRÚNG BT: 10
03-05-2021 37 TRÚNG BT: 37
02-05-2021 99 TRÚNG BT: 99
01-05-2021 37 TRÚNG BT: 37
30-04-2021 22 TRÚNG BT: 22
29-04-2021 53 TRÚNG BT: 53X2
28-04-2021 43 TRÚNG BT: 43