THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 9-2 | 73 99 | 34 93 05 08 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG LÔ: 34X2 93 05X3
25-09-2021 0-8 | 94 92 | 35 40 94 75 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 94 92X2 | TRÚNG LÔ: 35 94 75
24-09-2021 7-8 | 04 17 | 90 04 18 36 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 04 | TRÚNG LÔ: 90 04 18
23-09-2021 3-4 | 72 85 | 07 34 10 95 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 72 85 | TRÚNG LÔ: 07 34 10
22-09-2021 7-3 | 43 97 | 25 87 70 85 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 43 | TRÚNG LÔ: 25
21-09-2021 6-2 | 28 35 | 77 94 85 66 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 28 | TRÚNG LÔ: 77 94
20-09-2021 1-9 | 70 12 | 64 10 11 85 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 70 12 | TRÚNG LÔ: 10 85
19-09-2021 5-5 | 81 41 | 70 68 07 36 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG ST: 81 41 | TRÚNG LÔ: 70 36
18-09-2021 0-1 | 78 47 | 10 39 71 67 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 78 47X2 | TRÚNG XIÊN 4: 10 39 71 67
17-09-2021 2-0 | 66 18 | 76 49 99 54 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 66 | TRÚNG LÔ: 76 49 99
16-09-2021 8-4 | 47 00 | 84 23 97 37 TRƯỢT | TRÚNG ST: 47 00 | TRÚNG LÔ: 84 23 97X2
15-09-2021 6-5 | 88 60 | 95 04 37 05 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 88 | TRÚNG LÔ: 95 04 37
14-09-2021 3-8 | 10 00 | 14 65 05 84 TRƯỢT | TRÚNG ST: 10X2 00 | TRÚNG LÔ: 14 84X3
13-09-2021 3-9 | 61 98 | 30 27 22 90 TRƯỢT | TRÚNG ST: 61 98 | TRÚNG LÔ: 30 27 90
12-09-2021 4-8 | 46 93 | 44 83 51 53 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 44 83X3 51 53
11-09-2021 5-4 | 09 18 | 09 45 64 73 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG LÔ: 09 45 73