THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-05-2021
13-05-2021 6-4 | 39 80 | 33 88 20 32 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG LÔ: 33X2 88X2 20
12-05-2021 5-0 | 68 26 | 50 52 23 81 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 68 26 | TRÚNG LÔ: 50X2 52 81
11-05-2021 7-1 | 83 47 | 83 73 62 44 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG ST: 83X2 47 | TRÚNG LÔ: 83X2
10-05-2021 4-5 | 56 49 | 57 48 17 42 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG LÔ: 57X2 17 42
09-05-2021 5-7 | 56 12 | 66 69 65 49 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 12X2 | TRÚNG LÔ: 66 69 49
08-05-2021 8-1 | 96 00 | 50 38 80 32 TRƯỢT | TRÚNG ST: 96 00 | TRÚNG LÔ: 50 38 80
07-05-2021 4-7 | 92 56 | 81 65 83 11 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 92 56 | TRÚNG LÔ: 83
06-05-2021 5-9 | 41 79 | 24 59 66 83 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 41 79X2 | TRÚNG LÔ: 24 59 66X3
05-05-2021 6-5 | 56 40 | 43 45 15 90 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 56 40 | TRÚNG LÔ: 43 15 90
04-05-2021 8-0 | 08 81 | 23 85 37 33 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 08 81 | TRÚNG LÔ: 85 37 33
03-05-2021 2-5 | 36 40 | 40 81 62 77 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 36 40 | TRÚNG LÔ: 40 81
02-05-2021 7-9 | 85 51 | 60 59 79 10 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG LÔ: 85 | TRÚNG LÔ: 59 79 10
01-05-2021 6-5 | 10 67 | 20 28 93 48 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 10 67 | TRÚNG XIÊN 4: 20X2 28X2 93 48
30-04-2021 3-4 | 26 73 | 98 79 89 39 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 26 73 | TRÚNG LÔ: 79 89 39
29-04-2021 1-5 | 54 51 | 95 64 89 35 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 54 51 | TRÚNG LÔ: 95 89 35
28-04-2021 1-3 | 17 05 | 60 83 05 43 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 17 05 | TRÚNG XIÊN 4: 60X2 83 05 43