THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 23-01-2021
22-01-2021 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
21-01-2021 3-3 TRÚNG ĐẦU: 3
20-01-2021 3-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-01-2021 7-8 TRÚNG ĐẦU: 7
18-01-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
17-01-2021 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5
16-01-2021 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-01-2021 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8
14-01-2021 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8
13-01-2021 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6
12-01-2021 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
11-01-2021 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0
10-01-2021 2-7 TRƯỢT
09-01-2021 5-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
08-01-2021 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6
07-01-2021 5-5 TRÚNG ĐẦU: 5