THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 14-07-2020
13-07-2020 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0
12-07-2020 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0
11-07-2020 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
10-07-2020 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
09-07-2020 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9
08-07-2020 8-4 TRÚNG ĐẦU: 8
07-07-2020 4-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
06-07-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
05-07-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
04-07-2020 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5
03-07-2020 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 7
02-07-2020 2-7 TRÚNG ĐẦU: 2
01-07-2020 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3
30-06-2020 0-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
29-06-2020 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0
28-06-2020 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5