THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-05-2021
13-05-2021 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
12-05-2021 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0
11-05-2021 7-1 TRÚNG ĐẦU: 7
10-05-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
09-05-2021 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6
08-05-2021 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9
07-05-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
06-05-2021 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
05-05-2021 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
04-05-2021 6-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
03-05-2021 1-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
02-05-2021 5-6 TRƯỢT
01-05-2021 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5
30-04-2021 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
29-04-2021 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1
28-04-2021 0-3 TRÚNG ĐUÔI: 3