THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4
25-09-2021 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
24-09-2021 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7
23-09-2021 2-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
22-09-2021 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3
21-09-2021 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3
20-09-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
19-09-2021 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-09-2021 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1
17-09-2021 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2021 9-1 TRÚNG ĐẦU: 9
15-09-2021 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6
14-09-2021 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5
13-09-2021 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4
12-09-2021 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-09-2021 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5