THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 24-02-2020
23-02-2020 4-4 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 4
22-02-2020 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
21-02-2020 8-7 TRÚNG ĐẦU: 8
20-02-2020 0-4 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 4
19-02-2020 9-9 TRÚNG ĐẦU: 9
18-02-2020 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
17-02-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
16-02-2020 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-02-2020 3-5 TRƯỢT
14-02-2020 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5
13-02-2020 4-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
12-02-2020 3-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
11-02-2020 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9
10-02-2020 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
09-02-2020 3-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
08-02-2020 9-1 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 1