THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 24-02-2020
23-02-2020 44 | 144 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG 3C: 144
22-02-2020 47 | 757 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
21-02-2020 89 | 199 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRƯỢT
20-02-2020 04 | 204 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG 3C: 204
19-02-2020 98 | 298 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRƯỢT
18-02-2020 16 | 615 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRƯỢT
17-02-2020 17 | 817 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG 3C: 817
16-02-2020 76 | 776 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG 3C: 776
15-02-2020 17 | 318 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
14-02-2020 44 | 766 TRÚNG LÔ: 44 | TRƯỢT
13-02-2020 32 | 332 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRƯỢT
12-02-2020 47 | 758 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRƯỢT
11-02-2020 96 | 795 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
10-02-2020 45 | 055 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRƯỢT
09-02-2020 37 | 347 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 347
08-02-2020 91 | 182 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRƯỢT