THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-05-2021
13-05-2021 54 | 664 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 664
12-05-2021 50 | 640 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRƯỢT
11-05-2021 80 | 470 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 470
10-05-2021 47 | 237 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
09-05-2021 59 | 368 TRƯỢT | TRƯỢT
08-05-2021 93 | 492 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRƯỢT
07-05-2021 47 | 447 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG 3C: 447
06-05-2021 58 | 359 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 359
05-05-2021 66 | 856 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
04-05-2021 80 | 581 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRƯỢT
03-05-2021 25 | 925 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG 3C: 925
02-05-2021 77 | 579 TRƯỢT | TRƯỢT
01-05-2021 65 | 366 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
30-04-2021 36 | 736 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG 3C: 736
29-04-2021 16 | 916 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG 3C: 916
28-04-2021 13 | 212 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT