THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 95 | 693 TRƯỢT | TRƯỢT
25-09-2021 08 | 409 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRƯỢT
24-09-2021 77 | 678 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 678
23-09-2021 33 | 533 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2021 73 | 863 TRÚNG ĐỀ: 73X2 | TRƯỢT
21-09-2021 83 | 083 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRÚNG 3C: 083
20-09-2021 19 | 019 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG 3C: 019
19-09-2021 67 | 958 TRƯỢT | TRƯỢT
18-09-2021 01 | 900 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRƯỢT
17-09-2021 30 | 331 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRƯỢT
16-09-2021 93 | 083 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRƯỢT
15-09-2021 65 | 975 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT
14-09-2021 59 | 159 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG 3C: 159
13-09-2021 49 | 548 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 548
12-09-2021 48 | 348 TRƯỢT | TRƯỢT
11-09-2021 54 | 654 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG 3C: 654