THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 23-01-2021
22-01-2021 64 | 263 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRƯỢT
21-01-2021 31 | 331 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG 3C: 331
20-01-2021 35 | 545 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 545
19-01-2021 77 | 676 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
18-01-2021 48 | 549 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 549
17-01-2021 95 | 094 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRƯỢT
16-01-2021 46 | 046 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG 3C: 046
15-01-2021 85 | 284 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRƯỢT
14-01-2021 37 | 338 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 338
13-01-2021 69 | 769 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG 3C: 769
12-01-2021 91 | 591 TRÚNG LÔ: 91 | TRƯỢT
11-01-2021 08 | 506 TRÚNG LÔ: 08 | TRƯỢT
10-01-2021 36 | 146 TRÚNG LÔ: 36 | TRÚNG 3C: 146
09-01-2021 65 | 065 TRÚNG LÔ: 65 | TRƯỢT
08-01-2021 27 | 726 TRÚNG LÔ: 27 | TRÚNG 3C: 726
07-01-2021 54 | 864 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT