THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 14-07-2020
13-07-2020 09 | 507 TRÚNG LÔ: 09 | TRƯỢT
12-07-2020 90 | 880 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
11-07-2020 17 | 115 TRÚNG LÔ: 17 | TRƯỢT
10-07-2020 59 | 968 TRÚNG LÔ: 59 | TRƯỢT
09-07-2020 91 | 081 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRƯỢT
08-07-2020 93 | 783 TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG 3C: 783
07-07-2020 61 | 860 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 860
06-07-2020 60 | 460 TRƯỢT | TRƯỢT
05-07-2020 70 | 071 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
04-07-2020 65 | 776 TRƯỢT | TRƯỢT
03-07-2020 17 | 827 TRÚNG LÔ: 17 | TRÚNG 3C: 827
02-07-2020 29 | 129 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG 3C: 129
01-07-2020 45 | 445 TRƯỢT | TRƯỢT
30-06-2020 29 | 229 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG 3C: 229
29-06-2020 20 | 720 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG 3C: 720
28-06-2020 51 | 350 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRƯỢT