THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-05-2021
13-05-2021 64 | 91 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 91X2
12-05-2021 60 | 44 TRƯỢT | TRÚNG BT: 44
11-05-2021 70 | 54 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 54
10-05-2021 47 | 87 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 87
09-05-2021 69 | 49 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 49
08-05-2021 93 | 78 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG BT: 78
07-05-2021 47 | 13 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 13
06-05-2021 59 | 53 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 53
05-05-2021 67 | 22 TRƯỢT | TRÚNG BT: 22
04-05-2021 80 | 68 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG BT: 68
03-05-2021 35 | 37 TRƯỢT | TRÚNG BT: 37
02-05-2021 78 | 75 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 75
01-05-2021 55 | 89 TRƯỢT | TRÚNG BT: 89X3
30-04-2021 36 | 75 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRƯỢT
29-04-2021 26 | 23 TRÚNG LÔ: 26 | TRÚNG BT: 23
28-04-2021 13 | 04 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 04