THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 14-07-2020
13-07-2020 08 | 48 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 48
12-07-2020 90 | 15 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG BT: 15X2
11-07-2020 16 | 41 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG BT: 41
10-07-2020 59 | 55 TRÚNG LÔ: 59 | TRÚNG BT: 55X2
09-07-2020 91 | 54 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRƯỢT
08-07-2020 83 | 01 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRƯỢT
07-07-2020 60 | 11 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG BT: 11
06-07-2020 80 | 61 TRƯỢT | TRÚNG BT: 61
05-07-2020 70 | 16 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 16X2
04-07-2020 65 | 54 TRƯỢT | TRÚNG BT: 54
03-07-2020 27 | 11 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRÚNG BT: 11
02-07-2020 28 | 86 TRƯỢT | TRÚNG BT: 86
01-07-2020 34 | 43 TRƯỢT | TRÚNG BT: 43X2
30-06-2020 29 | 42 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 42
29-06-2020 20 | 71 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG BT: 71
28-06-2020 51 | 37 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRƯỢT