THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 95 | 30 TRƯỢT | TRÚNG BT: 30
25-09-2021 08 | 44 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRƯỢT
24-09-2021 88 | 06 TRƯỢT | TRÚNG BT: 06
23-09-2021 33 | 19 TRƯỢT | TRÚNG BT: 19X2
22-09-2021 74 | 68 TRƯỢT | TRÚNG BT: 68
21-09-2021 83 | 12 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRÚNG BT: 12
20-09-2021 19 | 30 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG BT: 30
19-09-2021 58 | 70 TRƯỢT | TRÚNG BT: 70
18-09-2021 01 | 02 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG BT: 02
17-09-2021 30 | 59 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRƯỢT
16-09-2021 92 | 07 TRƯỢT | TRÚNG BT: 07
15-09-2021 65 | 81 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 81
14-09-2021 59 | 82 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 82
13-09-2021 38 | 09 TRƯỢT | TRÚNG BT: 09
12-09-2021 49 | 73 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG BT: 73
11-09-2021 53 | 46 TRÚNG LÔ: 53 | TRƯỢT