THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 24-02-2020
23-02-2020 44 | 24 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG BT: 24
22-02-2020 48 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
21-02-2020 99 | 95 TRƯỢT | TRÚNG BT: 95
20-02-2020 05 | 44 TRÚNG LÔ: 05 | TRÚNG BT: 44
19-02-2020 98 | 17 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG BT: 17
18-02-2020 16 | 41 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG BT: 41
17-02-2020 07 | 89 TRƯỢT | TRÚNG BT: 89
16-02-2020 76 | 04 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG BT: 04
15-02-2020 17 | 97 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
14-02-2020 55 | 99 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG BT: 99
13-02-2020 32 | 72 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRƯỢT
12-02-2020 47 | 97 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG BT: 97X2
11-02-2020 96 | 70 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 70
10-02-2020 44 | 01 TRƯỢT | TRÚNG BT: 01
09-02-2020 48 | 71 TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG BT: 71
08-02-2020 91 | 51 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRÚNG BT: 51