THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 23-01-2021
22-01-2021 74 | 68 TRÚNG LÔ: 74 | TRƯỢT
21-01-2021 31 | 19 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 19X2
20-01-2021 45 | 80 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG BT: 80
19-01-2021 77 | 49 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
18-01-2021 49 | 25 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG BT: 25
17-01-2021 85 | 43 TRƯỢT | TRÚNG BT: 43
16-01-2021 46 | 39 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
15-01-2021 84 | 06 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2021 48 | 73 TRÚNG LÔ: 48 | TRÚNG BT: 73
13-01-2021 69 | 95 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG BT: 95
12-01-2021 92 | 05 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG BT: 05
11-01-2021 07 | 35 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRÚNG BT: 35
10-01-2021 55 | 15 TRƯỢT | TRÚNG BT: 15
09-01-2021 64 | 64 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 64
08-01-2021 26 | 27 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRÚNG BT: 27
07-01-2021 44 | 70 TRÚNG LÔ: 44 | TRÚNG BT: 70