THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 14-07-2020
13-07-2020 08 | 90 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG SL: 90X2
12-07-2020 90 | 15 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG SL: 15X2
11-07-2020 26 | 27 TRÚNG LÔ: 26 | TRƯỢT
10-07-2020 69 | 65 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
09-07-2020 91 | 10 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG SL: 10
08-07-2020 93 | 60 TRÚNG LÔ: 93 | TRÚNG SL: 60X2
07-07-2020 50 | 31 TRƯỢT | TRƯỢT
06-07-2020 70 | 82 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
05-07-2020 70 | 11 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 11X2
04-07-2020 85 | 17 TRÚNG LÔ: 85 | TRÚNG SL: 17X2
03-07-2020 37 | 62 TRƯỢT | TRƯỢT
02-07-2020 19 | 61 TRƯỢT | TRƯỢT
01-07-2020 35 | 65 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG SL: 65
30-06-2020 29 | 45 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
29-06-2020 30 | 52 TRƯỢT | TRÚNG SL: 52X2
28-06-2020 51 | 92 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRÚNG SL: 92X2