THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 23-01-2021
22-01-2021 64 | 66 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG SL: 66X2
21-01-2021 31 | 25 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG SL: 25
20-01-2021 46 | 51 TRƯỢT | TRƯỢT
19-01-2021 78 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT
18-01-2021 58 | 48 TRÚNG LÔ: 58 | TRƯỢT
17-01-2021 96 | 64 TRƯỢT | TRÚNG SL: 64X2
16-01-2021 47 | 08 TRƯỢT | TRÚNG SL: 08X2
15-01-2021 85 | 38 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRƯỢT
14-01-2021 38 | 95 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG SL: 95X2
13-01-2021 69 | 81 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRƯỢT
12-01-2021 91 | 79 TRÚNG LÔ: 91 | TRÚNG SL: 79X2
11-01-2021 07 | 17 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRÚNG SL: 17X2
10-01-2021 45 | 60 TRƯỢT | TRƯỢT
09-01-2021 54 | 91 TRÚNG LÔ: 54 | TRƯỢT
08-01-2021 26 | 52 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRÚNG SL: 52
07-01-2021 54 | 94 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT