THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 94 | 37 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRƯỢT
25-09-2021 08 | 87 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG SL: 87
24-09-2021 78 | 40 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG SL: 40X2
23-09-2021 34 | 18 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRƯỢT
22-09-2021 73 | 21 TRÚNG ĐỀ: 73X2 | TRƯỢT
21-09-2021 83 | 73 TRÚNG ĐỀ: 83X3 | TRƯỢT
20-09-2021 19 | 00 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG SL: 00X2
19-09-2021 57 | 18 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG SL: 18X2
18-09-2021 01 | 73 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRƯỢT
17-09-2021 30 | 88 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRƯỢT
16-09-2021 94 | 98 TRÚNG LÔ: 94 | TRƯỢT
15-09-2021 65 | 81 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG SL: 81
14-09-2021 59 | 00 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG SL: 00
13-09-2021 48 | 22 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRƯỢT
12-09-2021 49 | 73 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG SL: 73
11-09-2021 45 | 19 TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG SL: 19X2