THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 14-07-2020
13-07-2020 07 | 30 00 TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG LÔ: 00X2
12-07-2020 91 | 75 47 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 47
11-07-2020 16 | 17 86 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG ST: 17 86
10-07-2020 69 | 77 80 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG ST: 77 80
09-07-2020 91 | 13 42 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG ST: 13 42
08-07-2020 83 | 33 73 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG LÔ: 33
07-07-2020 60 | 18 06 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG LÔ: 06
06-07-2020 80 | 70 08 TRƯỢT | TRÚNG ST: 70 08X2
05-07-2020 71 | 00 25 TRƯỢT | TRÚNG ST: 00 25
04-07-2020 75 | 55 70 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG ST: 55 70
03-07-2020 28 | 32 29 TRÚNG LÔ: 28X2 | TRÚNG ST: 32 29
02-07-2020 19 | 81 35 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 35
01-07-2020 35 | 48 43 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG LÔ: 43X2
30-06-2020 29 | 51 29 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG LÔ: 29
29-06-2020 20 | 20 12 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG ST: 20 12
28-06-2020 61 | 90 09 TRƯỢT | TRÚNG ST: 90X2 09