THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-05-2021
13-05-2021 64 | 64 17 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG ST: 64 17
12-05-2021 60 | 16 46 TRƯỢT | TRÚNG ST: 16 46
11-05-2021 70 | 82 54 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG ST: 82 54
10-05-2021 37 | 04 53 TRÚNG LÔ: 37 | TRÚNG ST: 04 53
09-05-2021 69 | 11 14 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG LÔ: 11
08-05-2021 94 | 00 65 TRƯỢT | TRÚNG ST: 00 65
07-05-2021 46 | 91 92 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 92
06-05-2021 59 | 36 69 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG LÔ: 36
05-05-2021 66 | 43 50 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG LÔ: 43
04-05-2021 80 | 21 93 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG ST: 21 93
03-05-2021 25 | 27 39 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
02-05-2021 78 | 10 89 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG LÔ: 10
01-05-2021 66 | 99 77 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 99
30-04-2021 35 | 09 22 TRƯỢT | TRÚNG ST: 09 22
29-04-2021 16 | 71 21 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG ST: 71 21
28-04-2021 12 | 18 05 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 05