THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 24-02-2020
23-02-2020 44 | 65 69 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRÚNG ST: 65 69
22-02-2020 57 | 53 86 TRÚNG LÔ: 57 | TRÚNG ST: 53 86
21-02-2020 89 | 32 67 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG ST: 32 67
20-02-2020 04 | 45 83 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG LÔ: 83
19-02-2020 88 | 10 85 TRƯỢT | TRÚNG ST: 10 85
18-02-2020 16 | 03 76 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG ST: 03 76
17-02-2020 17 | 65 21 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG ST: 65 21
16-02-2020 76 | 94 51 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG ST: 94 51
15-02-2020 28 | 50 17 TRƯỢT | TRÚNG ST: 50 17
14-02-2020 45 | 90 99 TRƯỢT | TRÚNG ST: 90 99
13-02-2020 31 | 08 07 TRÚNG LÔ: 31 | TRÚNG ST: 08 07
12-02-2020 47 | 44 54 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG ST: 44 54
11-02-2020 96 | 3 16 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG ST: 3 16
10-02-2020 45 | 99 59 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG ST: 99 59
09-02-2020 47 | 51 00 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG ST: 51 00
08-02-2020 91 | 91 42 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRÚNG ST: 91X2 42