THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 23-01-2021
22-01-2021 64 | 40 26 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG ST: 40 26
21-01-2021 30 | 78 60 TRƯỢT | TRÚNG ST: 78 60
20-01-2021 45 | 67 15 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG ST: 67 15
19-01-2021 67 | 33 13 TRÚNG LÔ: 67 | TRÚNG ST: 33 13
18-01-2021 39 | 97 51 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 97
17-01-2021 95 | 27 22 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRƯỢT
16-01-2021 46 | 27 32 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG ST: 27 32
15-01-2021 86 | 22 33 TRƯỢT | TRÚNG ST: 22 33
14-01-2021 38 | 70 83 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG LÔ: 70
13-01-2021 69 | 72 46 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG ST: 72 46
12-01-2021 92 | 72 06 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG ST: 72X2 06
11-01-2021 17 | 13 42 TRÚNG LÔ: 17X2 | TRÚNG LÔ: 13
10-01-2021 46 | 54 09 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG ST: 54X2 09
09-01-2021 64 | 02 25 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG LÔ: 02
08-01-2021 36 | 52 26 TRƯỢT | TRÚNG ST: 52 26X2
07-01-2021 54 | 14 41 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG ST: 14X2 41