THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-05-2021
13-05-2021 23 | 23 27 TRÚNG SL: 23 | TRÚNG LÔ: 23
12-05-2021 13 | 70 63 TRÚNG SL: 13X2 | TRÚNG LÔ: 70
11-05-2021 04 | 84 06 TRÚNG SL: 04X2 | TRÚNG LÔ: 06
10-05-2021 58 | 17 18 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 17
09-05-2021 22 | 98 50 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 98 50
08-05-2021 41 | 00 23 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 00
07-05-2021 37 | 86 55 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 86 55
06-05-2021 79 | 38 23 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG LÔ: 38
05-05-2021 44 | 76 16 TRÚNG SL: 44X2 | TRÚNG LÔ: 76
04-05-2021 68 | 21 80 TRÚNG SL: 68 | TRÚNG XIÊN 2: 21 80X3
03-05-2021 82 | 57 41 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 41
02-05-2021 79 | 85 59 TRÚNG SL: 79 | TRÚNG XIÊN 2: 85 59
01-05-2021 20 | 10 93 TRÚNG SL: 20X2 | TRÚNG XIÊN 2: 10 93
30-04-2021 29 | 05 27 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG LÔ: 27
29-04-2021 43 | 92 94 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 92
28-04-2021 70 | 00 58 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 00