THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 23-01-2021
22-01-2021 75 | 64 38 TRÚNG SL: 75 | TRÚNG XIÊN 2: 64 38
21-01-2021 34 | 60 94 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 60
20-01-2021 60 | 70 45 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 70X2 45
19-01-2021 47 | 94 39 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 39
18-01-2021 28 | 97 49 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 97 49X2
17-01-2021 64 | 63 66 TRÚNG SL: 64X2 | TRÚNG XIÊN 2: 63 66
16-01-2021 08 | 76 71 TRÚNG SL: 08X2 | TRÚNG XIÊN 2: 76 71
15-01-2021 27 | 58 03 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 58 03X2
14-01-2021 94 | 09 63 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 09 63X2
13-01-2021 71 | 61 99 TRÚNG SL: 71X2 | TRÚNG LÔ: 99
12-01-2021 79 | 48 78 TRÚNG SL: 79X2 | TRÚNG LÔ: 48
11-01-2021 26 | 70 13 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 13
10-01-2021 80 | 73 90 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 90
09-01-2021 80 | 39 84 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 84
08-01-2021 52 | 06 62 TRÚNG SL: 52 | TRÚNG XIÊN 2: 06 62X2
07-01-2021 85 | 87 72 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 87