THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 14-07-2020
13-07-2020 90 | 06 86 TRÚNG SL: 90X2 | TRÚNG LÔ: 06
12-07-2020 14 | 62 42 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 62 42
11-07-2020 28 | 26 88 TRÚNG SL: 28X3 | TRÚNG XIÊN 2: 26 88
10-07-2020 65 | 93 76 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 93X2 76
09-07-2020 30 | 23 89 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 23 89
08-07-2020 60 | 48 36 TRÚNG SL: 60X2 | TRÚNG LÔ: 36
07-07-2020 31 | 69 04 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 04
06-07-2020 72 | 46 76 TRÚNG SL: 72X2 | TRÚNG LÔ: 46
05-07-2020 01 | 41 15 TRÚNG SL: 01 | TRÚNG LÔ: 41X2
04-07-2020 07 | 54 85 TRÚNG SL: 07X2 | TRÚNG XIÊN 2: 54 85
03-07-2020 53 | 71 28 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 28X2
02-07-2020 51 | 26 90 TRÚNG SL: 51X2 | TRÚNG LÔ: 90
01-07-2020 55 | 02 55 TRÚNG SL: 55X2 | TRÚNG XIÊN 2: 02 55X2
30-06-2020 55 | 19 36 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 19X2 36X2
29-06-2020 52 | 76 19 TRÚNG SL: 52X2 | TRÚNG XIÊN 2: 76 19
28-06-2020 92 | 79 63 TRÚNG SL: 92X2 | TRÚNG LÔ: 79