THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 23-01-2021
22-01-2021 264 TRÚNG SVIP 3C: 264
21-01-2021 331 TRÚNG SVIP 3C: 331
20-01-2021 545 TRÚNG SVIP 3C: 545
19-01-2021 777 TRƯỢT
18-01-2021 649 TRƯỢT
17-01-2021 095 TRÚNG SVIP 3C: 095
16-01-2021 046 TRÚNG SVIP 3C: 046
15-01-2021 385 TRƯỢT
14-01-2021 338 TRÚNG SVIP 3C: 338
13-01-2021 769 TRÚNG SVIP 3C: 769
12-01-2021 592 TRÚNG SVIP 3C: 592
11-01-2021 507 TRÚNG SVIP 3C: 507
10-01-2021 246 TRƯỢT
09-01-2021 164 TRƯỢT
08-01-2021 726 TRÚNG SVIP 3C: 726
07-01-2021 854 TRÚNG SVIP 3C: 854