THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-05-2021
13-05-2021 664 TRÚNG SVIP 3C: 664
12-05-2021 750 TRƯỢT
11-05-2021 470 TRÚNG SVIP 3C: 470
10-05-2021 247 TRÚNG SVIP 3C: 247
09-05-2021 369 TRÚNG SVIP 3C: 369
08-05-2021 493 TRÚNG SVIP 3C: 493
07-05-2021 447 TRÚNG SVIP 3C: 447
06-05-2021 459 TRƯỢT
05-05-2021 966 TRƯỢT
04-05-2021 680 TRƯỢT
03-05-2021 925 TRÚNG SVIP 3C: 925
02-05-2021 578 TRÚNG SVIP 3C: 578
01-05-2021 365 TRÚNG SVIP 3C: 365
30-04-2021 736 TRÚNG SVIP 3C: 736
29-04-2021 916 TRÚNG SVIP 3C: 916
28-04-2021 213 TRÚNG SVIP 3C: 213