THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 14-07-2020
13-07-2020 508 TRÚNG SVIP 3C: 508
12-07-2020 890 TRÚNG SVIP 3C: 890
11-07-2020 116 TRÚNG SVIP 3C: 116
10-07-2020 969 TRÚNG SVIP 3C: 969
09-07-2020 091 TRÚNG SVIP 3C: 091
08-07-2020 783 TRÚNG SVIP 3C: 783
07-07-2020 860 TRÚNG SVIP 3C: 860
06-07-2020 470 TRÚNG SVIP 3C: 470
05-07-2020 070 TRÚNG SVIP 3C: 070
04-07-2020 775 TRÚNG SVIP 3C: 775
03-07-2020 827 TRÚNG SVIP 3C: 827
02-07-2020 129 TRÚNG SVIP 3C: 129
01-07-2020 435 TRÚNG SVIP 3C: 435
30-06-2020 229 TRÚNG SVIP 3C: 229
29-06-2020 720 TRÚNG SVIP 3C: 720
28-06-2020 351 TRÚNG SVIP 3C: 351