THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 24-02-2020
23-02-2020 57 TRÚNG SVIP BT: 57
22-02-2020 32 TRÚNG SVIP BT: 32
21-02-2020 57 TRÚNG SVIP BT: 57
20-02-2020 30 TRƯỢT
19-02-2020 45 TRÚNG SVIP BT: 45
18-02-2020 64 TRÚNG SVIP BT: 64
17-02-2020 35 TRÚNG SVIP BT: 35
16-02-2020 23 TRÚNG SVIP BT: 23X2
15-02-2020 76 TRÚNG SVIP BT: 76
14-02-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83X2
13-02-2020 85 TRÚNG SVIP BT: 85
12-02-2020 38 TRÚNG SVIP BT: 38
11-02-2020 96 TRÚNG SVIP BT: 96X2
10-02-2020 21 TRÚNG SVIP BT: 21
09-02-2020 94 TRÚNG SVIP BT: 94
08-02-2020 25 TRÚNG SVIP BT: 25