THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 14-07-2020
13-07-2020 93 TRÚNG SVIP BT: 93
12-07-2020 60 TRÚNG SVIP BT: 60
11-07-2020 49 TRÚNG SVIP BT: 49
10-07-2020 72 TRÚNG SVIP BT: 72
09-07-2020 20 TRÚNG SVIP BT: 20X2
08-07-2020 34 TRÚNG SVIP BT: 34
07-07-2020 41 TRÚNG SVIP BT: 41
06-07-2020 88 TRÚNG SVIP BT: 88
05-07-2020 41 TRÚNG SVIP BT: 41X2
04-07-2020 99 TRÚNG SVIP BT: 99X2
03-07-2020 49 TRÚNG SVIP BT: 49
02-07-2020 80 TRÚNG SVIP BT: 80
01-07-2020 21 TRÚNG SVIP BT: 21
30-06-2020 56 TRÚNG SVIP BT: 56X2
29-06-2020 90 TRÚNG SVIP BT: 90X2
28-06-2020 93 TRÚNG SVIP BT: 93