THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 14-05-2021
13-05-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05
12-05-2021 52 TRÚNG SVIP BT: 52
11-05-2021 50 TRÚNG SVIP BT: 50
10-05-2021 53 TRÚNG SVIP BT: 53
09-05-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13
08-05-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
07-05-2021 83 TRÚNG SVIP BT: 83
06-05-2021 35 TRÚNG SVIP BT: 35
05-05-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79
04-05-2021 70 TRÚNG SVIP BT: 70
03-05-2021 16 TRÚNG SVIP BT: 16X2
02-05-2021 52 TRÚNG SVIP BT: 52
01-05-2021 15 TRÚNG SVIP BT: 15
30-04-2021 73 TRÚNG SVIP BT: 73
29-04-2021 29 TRÚNG SVIP BT: 29
28-04-2021 23 TRÚNG SVIP BT: 23