THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 27-09-2021
26-09-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34X2
25-09-2021 43 TRÚNG SVIP BT: 43
24-09-2021 89 TRÚNG SVIP BT: 89
23-09-2021 72 TRÚNG SVIP BT: 72
22-09-2021 69 TRÚNG SVIP BT: 69X3
21-09-2021 01 TRÚNG SVIP BT: 01
20-09-2021 65 TRÚNG SVIP BT: 65
19-09-2021 99 TRÚNG SVIP BT: 99
18-09-2021 17 TRÚNG SVIP BT: 17
17-09-2021 30 TRÚNG SVIP BT: 30X2
16-09-2021 48 TRÚNG SVIP BT: 48
15-09-2021 25 TRÚNG SVIP BT: 25
14-09-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08
13-09-2021 90 TRÚNG SVIP BT: 90
12-09-2021 85 TRÚNG SVIP BT: 85
11-09-2021 47 TRÚNG SVIP BT: 47X2