THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 23-01-2021
22-01-2021 61 TRÚNG SVIP BT: 61
21-01-2021 52 TRÚNG SVIP BT: 52X2
20-01-2021 28 TRÚNG SVIP BT: 28
19-01-2021 77 TRÚNG SVIP BT: 77
18-01-2021 69 TRÚNG SVIP BT: 69
17-01-2021 87 TRÚNG SVIP BT: 87
16-01-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
15-01-2021 31 TRÚNG SVIP BT: 31
14-01-2021 38 TRÚNG SVIP BT: 38
13-01-2021 99 TRÚNG SVIP BT: 99
12-01-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05
11-01-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08
10-01-2021 68 TRÚNG SVIP BT: 68
09-01-2021 77 TRÚNG SVIP BT: 77
08-01-2021 43 TRÚNG SVIP BT: 43
07-01-2021 81 TRÚNG SVIP BT: 81