THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 23-01-2021
22-01-2021 75 TRÚNG LÔ: 75
21-01-2021 30 TRƯỢT
20-01-2021 45 TRÚNG SVIP ĐỀ: 45
19-01-2021 77 TRÚNG SVIP ĐỀ: 77
18-01-2021 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49X2
17-01-2021 95 TRÚNG SVIP ĐỀ: 95
16-01-2021 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46
15-01-2021 85 TRÚNG SVIP ĐỀ: 85X2
14-01-2021 48 TRÚNG LÔ: 48
13-01-2021 79 TRƯỢT
12-01-2021 92 TRÚNG SVIP ĐỀ: 92X2
11-01-2021 07 TRÚNG SVIP ĐỀ: 07X2
10-01-2021 47 TRÚNG LÔ: 47X2
09-01-2021 63 TRƯỢT
08-01-2021 26 TRÚNG SVIP ĐỀ: 26X2
07-01-2021 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54